Bezpieczna szkoła - procedury reagowania w ZSK w Śremie

Harmonogram imprez i uroczystości zespół edukacji wczesnoszkolnej 2020 - 2021

Harmonogram imprez i uroczystości zespół humanistyczny 2020 - 2021

Harmonogram imprez i uroczystości zespół matematyczno-przyrodniczy 2020 - 2021

Harmonogram konkursów edukacji wczesnoszkolnej 2020 - 2021

Harmonogram konkursów zespół humanistyczny 2020 - 2021

Kalendarz wydarzeń i uroczystości 2020 - 2021

Kryteria oceniania zachowania

Plan konkursów – rok szkolny 2020 - 2021

Procedura postępowania w trudnych przypadkach oraz zasady ochrony małoletnich w ZSK w Śremie

Procedura zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego

Program wychowawczo-profilaktyczny

Regulamin Biblioteki

Regulamin Czytelni

Regulamin noszenia jednolitego stroju szkolnego

Regulamin pełnienia dyżurów

Regulamin przyznawania stypendiów SP 2020

Regulamin Ucznia SP

Statut Szkoły Podstawowej

Statut Zespołu Szkół Katolickich

Wizja języka angielskiego w ZSK w Śremie

Zgoda na wyjazd / udział