Bezpieczna szkoła - procedury reagowania w ZSK w Śremie

Działania wychowawczo-profilaktyczne w klasach 1-4 LO 2022-2023.odt

Kalendarz szkolny 2022-2023.docx

Kalendarz Zespołu Humanistycznego 2022-2023.docx

Kalendarz Zespołu Matematyczno-Przyrodniczego 2022-2023.docx

Konkursy Zespołu Humanistycznego 2022-2023.doc

Kryteria oceniania zachowania 2022-2023.docx

Plan pracy Zespołu Humanistycznego 2022-2023.docx

Plan pracy Zespołu Nauczycieli Języków Obcych 2022_2023.doc

Procedura postępowania w trudnych przypadkach oraz zasady ochrony małoletnich w ZSK w Śremie

Procedura zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego

Program wychowawczo-profilaktyczny

Promocja zdrowia plan pracy 2022-2023.pdf

Regulamin Biblioteki

Regulamin Czytelni

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

Regulamin pełnienia dyżurów przez nauczycieli 25.05.2022.pdf

Regulamin przyznawania stypendiów KPALO

Regulamin stroju szkolnego w ZSK w Śremie 1.09.2021.pdf

Regulamin uczestnictwa w zajęciach na Uczelniach wyższych

Regulamin wykładów uczniowskich

Regulamin wypożyczania podręczników.docx

Sale lekcyjne podział 2022-2023.docx

Statut Liceum (3-letnie)

Statut Liceum (4-letnie) 01.09.2022

Statut Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II

System zapisu na obiady - IBETANIA.docx

Wizja języka angielskiego w ZSK w Śremie

Wychowawcy i wicewychowawcy 2022-2023.docx

Zgoda na wyjazd / udział