Gdy się ciągle żyje nad brzegiem przepaści już się jej nie dostrzega.